Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Duchovní boj

 Mezi křesťany letničního směru je rozšířená myšlenka, že znovuzrozený křesťan nemůže být démonizován, tedy obsazen démonem, či démony. Pramení toto přesvědčení především z obavy, aby nebyla umenšena velikost Kristova i našeho vítězství, co by aktérů v duchovním boji. Argumentovat se dá opravdu různě. Pokud však člověk má problémy s jasnými démonickými projevy, totiž s projevy duchovní nesvobody, případně i slyšení démonických nadpřirozených hlasů, tak je nemyslitelné, že by to mohl ignorovat, pokud věří víc Bohu a jeho zjevení, než světu a jeho "vědě".

   Je moudré stát dobře v duchovním boji. Já vidím velmi důležitý základ pro duchovní boj proti démonům obsazujícím nitro křesťana v tom, že člověk zaujme trojí důležitý postoj:

   1. Přestane v této oblasti duševního trýznění spoléhat na psychofarmaka. Proto zde nelze sedět na dvou židlích víry a přitom nevěry v Boží působení i v působení léků na démony. Jak nemoudrá myšlenka.

   2. Dále se vzdá hříchu, který umožnil nečistému duchu přebývat v křesťanovi. Například u deprese je to postoj hledání stále těch nejmilejších duševních pocitů. U schizofrenie je to lidská samospravedlnost, tedy postoj lidské představy, která říká člověku, že když na sebe nic zlého nevím, že stejně se na mne dívá i Bůh. U epilepsie udržované démonickou mocí jde o postoj lásky ke smrti, odchodu z tohoto světa (jistě máme se těšit do nebe, ale nemáme mít lásku ke smrti a toužit zemřít).

   3. A konečně jako poslední aktivita, kterou křesťan musí projevit, aby se zbavil nečistého démona je vymítání. Tedy slovní příkaz onomu nečistému duchu.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Velmi povrchní

(anonym, 10. 4. 2010 10:30)

Ad 2) "U schizofrenie je to lidská samospravedlnost, tedy postoj lidské představy, která říká člověku, že když na sebe nic zlého nevím, že stejně se na mne dívá i Bůh. U epilepsie udržované démonickou mocí jde o postoj lásky ke smrti, odchodu z tohoto světa"

Velmi povrchné a nejasné